Tak máme za sebou první den na táboře

Příjezd byl krásný. Děti přijížděly nadšené a natěšené. Po ubytování hrály oddílové hry a lépe se seznámily. Potom byla výborná večeře od naší skvělé kuchyně, moc jsme si pochutnali. Na prvním nástupu jsme se seznámili se všemi dospělými na táboře a zazpívali si naši táborovou hymnu Vodníka. A najednou přišla informace o tom, že něco se děje, něco šušká o neplechách v říši Bylo nebylo. A tak jsme se vydali prohlédnout les, abychom zjistili s čím máme tu čest. Zatím toho ale moc nevíme, jen se v našem lese vyskytli Černozobové a dotyčný Hergar (následník starého mrtvého krále Černozobů,) král Černozobů nám oznámil, že za jeho vlády ruší Dohodu o fantazii v říši Bylo nebylo. Dohoda o fantazii od nepaměti provází říši Bylo nebylo a nastoluje rovnováhu mezi dobrem a zlem. Tak doufáme, že dnes zjistíme víc a podaří se nám říši Bylo nebylo zpět přivést k rovnováze.